Naujienos22.10.2012

"Global Colors Polska" koncentratai ir dažai ...   daugiau22.10.2012

Koncentratai, dažai pigmentai modifikatoriai - gamintojas CROMEX S.A....   daugiau19.08.2013

Baltas koncetratas - White 80015, PET pagrindu, skirtas butelių dažymui ir kitiems gaminiams iš polietilentereftalato...   daugiau